КОДЕКС ЕТИКИ ТА ПОВЕДІНКИ

ГО «Дніпропетровське обласне об’єднання “Сила майбутнього»

ЗАТВЕРДЖЕНО: Головою Ради Громадської організації «Дніпропетровське обласне об’єднання “Сила майбутнього» (наказ №1 02 січня 2020 року)Наступний Кодекс етики та поведінки (далі - "Кодекс") Громадської організації "Дніпропетровське обласне об'єднання "Сила майбутнього" (далі - "ГО" або "Об'єднання") відображає принципи чесності, сумлінності, соціальної та конфліктної чутливості до всіх осіб, які співпрацюють з ГО, а також до всіх інших осіб, із якими взаємодіє Об'єднання.У цьому Кодексі містяться основні політики поведінки та етики, спрямовані на забезпечення та захист прав та гідності людини, розгляд гендерних аспектів у роботі, свободи та інтересів будь-якої особи, незалежно від статі, віку, гендерної приналежності, релігійних упереджень, орієнтації та інших факторів.Цей Кодекс не замінює основні Положення та внутрішні політики Об'єднання, але є поєднанням та витягом політик з питань і категорій, вказаних вище.

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

Цей Кодекс складається із категорій, які включають керівні принципи поведінки в усіх сферах діяльності Об'єднання:- Відповідальність і Надійність: Зобов'язання виконувати свої обов'язки відповідально та надійно, дотримуючись встановлених стандартів.- Конфіденційність та Секретність: Захист конфіденційної інформації та збереження секретності в усіх аспектах роботи.- Об’єктивність і Незалежність: Забезпечення об’єктивності та незалежності в процесі прийняття рішень та здійсненні діяльності.- Професіоналізм і Найвища Якість: Демонстрація високого професіоналізму та прагнення до досягнення найвищої якості в усіх аспектах роботи.- Повага: Сприяння позитивному та поважному стосунку до всіх осіб у робочому середовищі.- Порядність та Принциповість: Дотримання високих стандартів порядності та принциповості в усіх справах та взаємодії з іншими.

ЗАВДАННЯ КОДЕКСУ

Кодекс визначає виконання наступних завдань:- Сприяння досягненню мети ГО та її статутних завдань: Активна підтримка досягнення цілей та завдань Громадської організації "Дніпропетровське обласне об'єднання "Сила майбутнього".- Реалізація колективних можливостей осіб, що співпрацюють з ГО: Забезпечення прав та можливостей осіб, що співпрацюють з Об'єднанням, через колективні ініціативи.- Забезпечення ефективного виконання обов'язків та активної діяльності;- Сприяння свідомому виконанню обов'язків та активній участі осіб у вирішенні завдань;- Формування етичних та ділових норм поведінки;- Розвиток учасників ГО етичних стандартів та дотримання їх у взаємодії та діяльності в межах Об'єднання;- Виховання взаємної поваги та чесності;- Зміцнення цінностей взаємоповаги, чесності та об'єктивної оцінки вчинків колег та сторонніх осіб;- Забезпечення згуртованості та колективізму;- Сприяння єднанню осіб, що співпрацюють з ГО, зміцнення колективу та активної підтримки прав та інтересів учасників Громадської організації.

ПОЛІТИКА ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

Визначення конфлікту інтересівКонфлікт інтересів виникає при протиріччі між особистими інтересами та службовими обов'язками особи, яка займає відповідальну посаду. Реальний чи передбачуваний конфлікт інтересів може негативно вплинути на діяльність організації та завдання, які вона ставить перед собою.Мета ПолітикиЦя Політика забезпечує допомогу голові та співробітникам ГО у виявленні фактичних чи потенційних конфліктів інтересів. Вона також встановлює комплекс процедур, які, якщо їх дотримуватися, сприятимуть уникненню конфліктів або успішному їх вирішенню.Принципи Політики- Справедливість та прозорість: Співробітники зобов'язуються дотримуватися принципів справедливості та прозорості.- Обережне використання послуг постачальників: Працівники повинні утримуватися від недоречного використання послуг компаній, де працюють члени їх сім'ї.- Запобіжні заходи при закупівлях: При організації закупівель і відвідуванні постачальників важливо дотримуватися заходів, що виключають можливість конфлікту інтересів. При необхідності використовується підхід повного виключення постачальника з реєстру потенційних постачальників.

Відповідальність за конфлікт інтересів

Питання, пов'язані з конфліктом інтересів, є серйозними і можуть призвести до відповідальності, включаючи розірвання контрактів та відносин.Кожен співробітник зобов'язаний виявляти та обговорювати будь-які потенційні конфлікти інтересів.КонфіденційністьКожна особа в організації бере на себе зобов’язання не розголошувати конфіденційну інформацію, отриману в зв’язку з реальним або потенційним конфліктом інтересів, і розкриття якої може негативно позначитися на інтересах організації. Крім того, будь-яка особа в організації не буде розголошувати або використовувати інформацію, що має відношення до діяльності організації, з метою отримання особистої вигоди або вигоди одного з членів сім’ї.Кожна нова особа, прийнята на роботу в організацію, зобов’язується:- Ознайомитися з правилами охорони конфіденційної інформації.- Дотримуватися процедури подання щорічної декларації конфлікту інтересів, яка стосується будь-яких відносин, посад або обставин, що можуть викликати фактичний або потенційний конфлікт інтересів.Такі відносини, посади або обставини можуть включати в себе консалтингові послуги для організації або право власності на підприємство, яке може надавати організації товари або послуги. Будь-яка подібна інформація, що відноситься до бізнес інтересів відповідальної особи або члена сім’ї, буде розглядатися як конфіденційна і буде, у цілому, надана тільки в розпорядження голови, призначеної для вирішення конфліктів інтересів.Справжня політика запобігання конфлікту інтересів в може переглядатися. Будь-яка зміна політики негайно доводиться до відома всіх відповідальних осіб.Хабарі / комісійні / подарункиСпівробітник організації не має права вимагати або приймати хабарі, коштовні подарунки, послуги або інші фінансові винагороди від підрядників, бенефіціарів та учасників проектів, партнерів або інших сторін. Ділові зустрічі з постачальниками є розумними і прийнятними, за умови їх обґрунтованості. Їх проведення базується на прозорій і обґрунтованій основі, де будь-які дії та прийняті рішення спрямовані на забезпечення чесності та етичності відносин з постачальниками.

ПОЛІТИКА ПРОТИДІЇ ШАХРАЙСТВУ І КОРУПЦІЇ

ГО дотримується високих юридичних та етичних стандартів. Сподіваємось, що всі співробітники, а також консультанти, підрядники, партнерські організації та будь-які інші сторони, які мають фінансові або довірчі відносини з ГО, поділяють це зобов’язання. Метою цієї Політики є визначення політики ГО щодо запобігання та виявлення шахрайства і корупції, а також процедур, яких необхідно дотримуватися, якщо виявлено або підозрюється шахрайство чи корупцію. Кожен інцидент шахрайства чи корупції буде розглядатися з нульовою толерантністю.Терміни та визначення:Хабар: Прийняті співробітником гроші, послуги або подарунки за дію/бездіяльність в інтересах хабародавця.● Принцип «нульової толерантності»: Декларація того, що всі працівники та інші особи, які взаємодіють із ГО, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції та хабарництва.● Ділова гостинність: Бізнес-сніданки, ділові обіди, вечері, частування, корпоративні або інші заходи.● Ділові подарунки: Матеріальна цінність, яка дарується діловому партнерові за рахунок коштів ГО.● Конфлікт інтересів: Протиріччя між особистим інтересом співробітника і функціональними повноваженнями в ГО.● Шахрайство: Омана з метою отримання несправедливої або незаконної фінансової вигоди або іншої несправедливої вигоди.● Корупція: Різновид неналежної поведінки у вигляді дачі хабаря, отримання хабаря, зловживання повноваженнями тощо.● Неправомірна вигода: Грошові кошти або інше майно, отримані без законних підстав.● Підпорядкованість: Відносини залежності підлеглої особи від її керівника.Ці поняття визначаються з метою чіткості і однозначності, аби всі учасники мали чітке розуміння політики протидії шахрайству і корупції в межах ГО.

Антикорупційний контроль та заходи

Закупівельні процеси:1. Забезпечуються суворі вимоги щодо Конфлікту інтересів та спілкування з учасниками закупівель.2. Співробітник перед початком закупівельного процесу повинен дотримуватися внутрішніх документів та консультуватися з Головою для уникнення порушень.3. Проводиться комплексна перевірка ділових партнерів для оцінки корупційних ризиків.4. Заборонено виконання/отримання позадоговірних умов у взаємодії з партнерами.Партнери та представники:1. Заборонено залучення представників для операцій, що порушують антикорупційне законодавство.2. Здійснення корупційних платежів через представників або оплат третій стороні – заборонено.3. Проведення обов’язкової перевірки потенційного представника перед укладанням договору.4. Заборона співробітникам чи представникам впливати на посадових осіб державних органів.Взаємодія з державними службовцями та політичними діячами:1. Заборона пропонування грошей, подарунків чи інших вигод державним службовцям та політичним діячам.2. Витрати на політичні цілі заборонені, оскільки можуть призвести до звинувачень у корупції.3. ГО не відшкодовує витрати, пов’язані з особистими пожертвами співробітників на політичні цілі.Благодійність, спонсорська допомога, соціальна відповідальність:1. Заборона благодійних внесків, що можуть вплинути на державних службовців чи інших осіб.2. Всі договори/платежі повинні відповідати чинній Політиці ГО.Фінансування політичних партій:1. Витрати на політичні цілі заборонені, оскільки можуть спричинити звинувачення у корупції.Ведення бухгалтерського обліку та фінансова звітність:1. Забезпечується повне та точне ведення звітної та бухгалтерської документації.2. Співробітник підписує лише ті документи, які він уповноважений підписувати і які є точними.Інформування про конфлікт інтересів:1. Співробітник повинен інформувати про конфлікт інтересів свого керівника та утримуватися від дій, поки справа не буде врегульована.2. Рішення про регулювання конфлікту інтересів приймає Голова правління.3. Співробітники повинні повідомляти про прояви конфлікту інтересів інших співробітників або третіх осіб.

ПОЛІТИКА ЗАХИСТУ ВІД СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І НАРУГИ

Громадська організація "Сила майбутнього" турбується про безпеку та недоторканність у сфері захисту від сексуального насильства у будь-яких проявах.Проблеми та Виклики:До нещодавного часу інформація про випадки сексуального та гендерно-зумовленого насильства була неповною через стигму, культуру мовчання, недоліки у законодавстві, обмежений доступ до правосуддя та проблеми розслідування. Сьогодні ці проблеми стали більш очевидними, в тому числі через відсутність чітких визначень у законодавстві та обмежені послуги судово-медичної експертизи.Насильство в Контексті Конфлікту:Економічні труднощі, збройний конфлікт і переміщення людей призвели до ускладнення ситуації, збільшивши ризик сексуального насильства. Ґендерно-зумовлене насильство, особливо стосовно жінок та дівчат, поглиблюється через нерівність в суспільстві та дискримінацію.Законодавча Підстава:ГО "Сила майбутнього" керується чинним законодавством.У своїй діяльності, в межах даної Стратегії, ГО “Сила майбутнього» дотримується наступних норм чинного законодавства.Конституція України  Ст. 3 Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністюСт. 28 Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.Цивільний кодекс УкраїниСт. 289 Право на особисту недоторканістьЗакон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»Ст.1 насильство за ознакою статі — діяння, спрямовані проти осіб через їхню стать, або поширені в суспільстві звичаї чи традиції (стереотипні уявлення про соціальні функції (становище, обов’язки тощо) жінок і чоловіків), або діяння, що стосуються переважно осіб певної статі чи зачіпають їх непропорційно, які завдають фізичної, сексуальної, психологічної або економічної шкоди чи страждань, включаючи погрози таких дій, у публічному або приватному життіКримінальний кодекс України

ВИДИ НЕПРИЙНЯТНОЇ СЕКСУЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

Види неприйнятної сексуальної поведінки включають всі форми недоречного сексуального поводження з боку персоналу, що надає допомогу, та інших осіб, що співпрацюють з громадською організацією "Сила майбутнього". Заборонена поведінка охоплює, але не обмежується, наступними діями:- Статеві стосунки з дитиною (особою до 18 років): Навіть у випадках, коли вік дитини здається старше 18 років, це не виправдання. Персоналу та іншим працівникам забороняється мати статеві стосунки з особами молодше 18 років.- Обмін грошей, працевлаштування, товарів чи послуг на секс чи інші сексуальні дії: Заборонено надавати гроші, їжу, робочі місця, товари, допомогу чи послуги в обмін на секс чи інші сексуальні дії.- Статеві стосунки з повіями: Заборонено навіть у тих країнах, де це офіційно дозволено.Серед видів неприйнятної сексуальної поведінки можна виокремити наступні:- Сексуальна експлуатація: Фактичне зловживання або спроба зловживання вразливим становищем, владою чи довірою з метою отримання вигоди шляхом сексуальної експлуатації іншої особи.- Сексуальна наруга: Зловживання вразливим становищем, владою чи довірою з метою отримання послуг сексуального характеру, включаючи вчинення дій чи загрозу вчинення дій сексуального характеру з використанням сили або в умовах примусу.- Сексуальні домагання: Небажані дії сексуального характеру, які мають на меті приниження чи образу особи або створення відповідного ефекту, включаючи вербальні та фізичні вирази.Ці заборони та стандарти призначені для забезпечення безпеки всіх учасників, а також дотримання найвищих соціальних цінностей, які визначені Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами.

ПОЛІТИКА ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНО-ВРАЗЛИВИХ ОСІБ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СОЦІАЛЬНО-ВРАЗЛИВИХ ОСІБ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ "СИЛА МАЙБУТНЬОГО"

Громадська організація "Сила майбутнього" (ГОСМ) визнає та відстоює невід’ємне право кожної людини на життя без насильства і експлуатації. Ми взяли на себе зобов'язання гарантувати це право через впровадження та підтримку надійної системи забезпечення безпеки.ГОСМ зобов'язується повністю підтримувати захист соціально-вразливих осіб, незалежно від віку чи статі, і вживати всіх можливих заходів для забезпечення їхньої безпеки. Ми віддані впровадженню розумних і ефективних заходів, спрямованих на захист соціально-вразливих груп, включаючи молодь та літніх громадян.ГОСМ несе відповідальність за впровадження заходів, спрямованих на захист безпеки соціально-вразливих осіб, та за створення робочого середовища, де діти, молодь та соціально-вразливі дорослі можуть бути впевнені в своїй безпеці. Ми підтримуємо колективні зусилля керівництва, співробітників та всіх учасників ГОСМ з метою формування та розвитку відповідної організаційної культури.ГОСМ визнає свою обов'язковість реагувати на будь-які звинувачення, повідомлення або підозри щодо вчинення насильства (фізичного, сексуального чи емоційного) з боку керівництва, співробітників чи будь-яких учасників ГОСМ або представників партнерських організацій.ГОСМ надає фінансову та іншу підтримку партнерським організаціям, що надають програми та послуги для різних соціально-вразливих груп.Ми вважаємо, що кожна людина, яка користується послугами ГОСМ чи її партнерів, має право на захист від насильства, незалежно від віку, культури, інвалідності, статі, расової приналежності, мови, релігійних переконань або сексуальної орієнтації.Керівництво, співробітники та всі учасники ГОСМ зобов'язані дотримуватися принципів безпеки соціально-вразливих осіб в своїй роботі та поведінці:- Право на захист від жорстокого поводження: Кожна людина має право на захист від жорстокого поводження та експлуатації, незалежно від різних соціальних чинників.- Право на гідне, здорове та безпечне життя: Ми зобов'язані забезпечити, щоб усі соціально-вразливі особи, які користуються нашими послугами, мали можливість вести гідне, здорове та безпечне життя.- Гарантований захист від насильства: Керівництво, співробітники та учасники ГОСМ зобов'язані гарантувати захист соціально-вразливих осіб від будь-якого виду насильства.

Гендерна політика

Політика інклюзії та захисту ЛГБТ+