Громадська організація "Сила майбутнього" Політика інклюзії та захисту ЛГБТ+

Вступ:

ГО "Сила майбутнього" прагне створити середовище, яке є інклюзивним, підтримуючим та вільним від дискримінації для всіх людей, незалежно від сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності чи гендерного самовираження. Ця Політика інклюзії та захисту ЛГБТ+ окреслює наше прагнення створити робоче місце, яке поважає та відзначає різноманітність усіх працівників, волонтерів, клієнтів та партнерів.

Цілі:

1. Сприяння інклюзивності: ГО "Сила майбутнього" прагне створити інклюзивне середовище, яке поважає та цінує різноманітність сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності та гендерного самовираження.
2. Запобігання дискримінації: ГО "Сила майбутнього" забороняє дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації, ґендерної ідентичності або ґендерного самовираження у всіх аспектах своєї діяльності, включаючи, але не обмежуючись цим, прийом на роботу, просування по службі та реалізацію проектів.
3. Забезпечення безпеки: ГО "Сила майбутнього" прагне забезпечити безпечне та сприятливе середовище для ЛГБТ+ людей, гарантуючи, що вони можуть працювати, волонтерити та брати участь у програмах, не боячись дискримінації, переслідувань чи насильства.
4. Підвищення обізнаності: ГО "Сила майбутнього" буде активно працювати над підвищенням обізнаності та розуміння питань ЛГБТ+, просуваючи культуру поваги, емпатії та інклюзії.

Керівні принципи:

1. Недискримінація: ГО "Сила майбутнього" суворо забороняє дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації, ґендерної ідентичності або ґендерного самовираження у всіх своїх діях та практиках.
2. Рівні можливості: ГО "Сила майбутнього" гарантує, що всі особи, незалежно від їхньої сексуальної орієнтації або ґендерної ідентичності, мають рівні можливості для участі та внеску в наші програми та діяльність.
3. Конфіденційність: ГО "Сила майбутнього" поважає конфіденційність ЛГБТ+ людей і не буде розкривати їхню сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність або гендерне самовираження без їхньої явної згоди.
4. Сприятливе середовище: ГО "Сила майбутнього" активно сприяє створенню сприятливого та позитивного середовища для ЛГБТ+ людей, сприяючи формуванню культури на робочому місці, яка цінує різноманітність та інклюзію.

Реалізація:

1. Навчання та освіта: ГО "Сила майбутнього" проводить регулярні тренінги для співробітників з питань інклюзивності, чутливості та культурної компетентності щодо ЛГБТ+.
2. Механізми звітування: ГО "Сила майбутнього" створить механізми конфіденційного повідомлення про будь-які випадки дискримінації, переслідування або насильства на основі сексуальної орієнтації, ґендерної ідентичності або ґендерного самовираження. Повідомлення будуть оперативно та ретельно розслідуватися, і будуть вжиті відповідні заходи.
3. Доступність ресурсів: ГО "Сила майбутнього" працюватиме над тим, щоб ресурси та послуги підтримки були доступними для всіх людей, включаючи тих, хто ідентифікує себе як ЛГБТ+.

Огляд та перегляд:

Ця Політика інклюзії та захисту ЛГБТ+ буде регулярно переглядатися для забезпечення її ефективності та актуальності. ГО "Сила майбутнього" зобов'язується переглядати політику за необхідності для вирішення нових питань та викликів, пов'язаних з інклюзією ЛГБТ+.

Затвердження:

Ця Політика інклюзії та захисту ЛГБТ+ була розглянута та затверджена командою керівництва ГО "Сила майбутнього" 21 жовтня 2020 року. Вона буде доведена до відома всіх співробітників, партнерів та зацікавлених сторін, а її принципи будуть інтегровані в усі аспекти роботи ГО "Сила майбутнього".
ГО "Сила майбутнього" прагне створити робоче середовище, в якому панує атмосфера доброзичливості, поваги та підтримки всіх людей, незалежно від сексуальної орієнтації, ґендерної ідентичності чи гендерного самовираження.