«Митці згоди. Плейбек-театр»

Найменування програми: «Митці згоди. Плейбек-театр» *. 
Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації.
Автор програми/розробник: Роман Кандибур – тренер проєкту «Митці згоди» від ГО «Сила Майбутнього».
Мета: ● Навчити учасників методу плейбек - театру.● Навчити учасників технологіям поведінки в конфлікті, педагогіці миру і ненасильницьким методам вирішення конфліктів.● Актуалізувати цінності діалогу, примирення і спільності.● Допомогти учасникам у підготовці індивідуальних проєктів.● Створити спільноту «Митці Згоди». Напрямок: Розвиток професійних компетенцій.
Зміст:1. Основи плейбек-театру: Місія, Ритуал, Команда.Введення в основи плейбек-театру. Робота з внутрішнім імпульсом. Розповідь про проєкт, планування роботи.2. Основи конфліктології та плейбек-театр.Учасники знайомляться з темою конфліктології та основами творчої трансформації конфліктів. Практика плейбек-театру.3. Теорія та практика миробудування. Стилі поведінки в конфліктах. Як робити плейбек-театр в онлайн форматі. Учасники знайомляться з теорією та практикою “Стилі поводження в конфлікті”, вчаться грати та взаємодіяти в онлайн форматі. Нова форма “Монологи”.4. Емоційний інтелект - як запорука ефективної комунікації та розуміння. Методи використання інструментів плейбек-театру, ННС та ЕІ. Емоційний інтелект. Інтеграція знань з теорією ненасильницької комунікації. Плейбек-театр в онлайн форматі. Використання метафори та емоційної свідомості5. Діалог. Основні ознаки. Техніки плейбек-театру, які сприяють діалогу.Використання ПТ для сприяння діалогу в громаді. Теорія діалогу. Розвиток навичок необхідних для діалогового процесу6. Проекти учасників. Проміжна інтеграція досвіду.Узагальнення досвіду учасників онлайн та офлайн семінарів. Власні проєкти учасників їх можливі ризики та можливості.7. Покращення практики.Робота з кейсами учасників, поглиблення знань та навичок плейбек-театру та миробудівництва.8. Робота з травматичними історіями в плейбек-театрі.Травматичної історії та як їх грати. Форми для гри травматичних історій. Пошук внутрішнього ресурсу. Робота з емоціями 9. Кондактінг та інтеграційний процесєБазові знання про кондактінг в плейбек-театрі, розвиток навичок ведучого, етичний кодекс плейбекера, інтеграція досвіду навчальної програми
Обсяг (тривалість навчання): 160 годин/ 5,3 кредиту Європейської кредитної трансферно - накопичувальної системи (ЄКТС).
Форма реалізації: очна. 
Цільова аудиторія:Педагоги, класні керівники початкових і старших класів, практичні психологи, соціальні педагоги, корекційні педагоги закладів освіти різних типів і форм власності.
Формат навчання: тренінг, семінар, практичне завдання, плейбек-театр.
Програмні результати:● Підвищення кваліфікації фахівців з даної тематики.● Розуміння основних творчих методів для трансформації конфліктів; типології конфліктів; стилів поведінки в конфліктних ситуаціях; інструментів трансформації конфліктів; психологічних особливостей розвитку дітей, основи емоційної компетентності.● Здатність організовувати освітню діяльність на компетентнісних засадах (прогнозування, проектування, оцінювання тощо); трансформувати конфлікти за допомогою творчих методів; здатність діяти ненасильницьким шляхом; проектувати власну програму професійно-особистісного зростання; вміння фасилітатора групи.● Активізація бажання до професійного і особистого зростання, готовності до змін; гнучкості у поведінці з іншими людьми, людяності і розвитку емпатійності.● Усвідомленість цінності життя, особистості, миру; творчості і єдності спільноти; рефлексія власної професійної практики.● Узагальнення та систематизація набутих теоретичних та практичних знань під час курсу.
Перелік компетентностей, що вдосконалюються/набуваються: ● Психологічна компетентність● Емоційно-етична компетентність● Компетентність педагогічного партнерства● Інклюзивна компетентність● Здоров’язбережувальна компетентність● Інноваційна компетентність● Здатність до навчання впродовж життя   
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації.    Сертифікат про підвищення кваліфікації на 160 годин/ 5,3 кредиту ЕКТС, який внесений до реєстру і можна перевірити його автентичність за посиланням.

* Програму укладено згідно з п.2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п.10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року №800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року №1133) і Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи в умовах інклюзивного навчання у закладах освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 18.10.2019 р. №1310).