“Митці згоди. Барабанна фасилітація.”

Найменування програми: “Митці згоди. Барабанна фасилітація.” 2 хвиля*
Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації.
Автор програми/розробник: Станіслав Шапошніков– тренер проєкту «Митці згоди» від ГО «Сила Майбутнього».
Мета: підвищення практичного рівня учасників щодо використання методів трансформації конфліктів за допомогою барабанної фасилітації, ініціювання створення і розвитку власних проектів щодо профілактики та зниження конфліктних взаємодій в освітньому середовищі.Напрямок: Розвиток професійних компетенцій.
Зміст:● Тренінг-семінар №1 «Потік Ритму». Усвідомлення власного ритму. Діалог в ритмі. Простір музичного джему.Ритм життя.● Тренінг-семінар №2 «Основні ритмічні інструменти ".Види ритмічних інструментів. Прийоми і техніки звуковидобування.Ритмічні основи музики. Індивідуальна і колективна гра.● Тренінг-семінар №3 «Базові ритми. Принципи побудови та ігри. Стилі поведінки в конфліктах». Базові ритми. Принципи побудови групового ритму. Поняття поліритмія. Основні правила створення. Управління ритмом групи.● Тренінг-семінар №4 «Соціальний інтелект - як запорука ефективної комунікації та розуміння. Методи використання інструментів барабанного кола в бізнесі, політиці, громадських рухах, з метою профілактики конфліктів.».Конфліктологія. Основні підходи і поняття. Динаміка конфлікту. Принципи управління конфліктом. Техніки барабанного кола для управління і профілактики конфлікту. Сфери застосування технік барабанного кола в суспільному житті.● Тренінг-семінар №5 «Фасилітація барабанного кола. Діалог . Основні ознаки».Барабанне коло. Принципи ритмічної комунікації. Інструменти барабанного кола. Методи і прийоми фасилітації. Командні і лідерські техніки. Проектний підхід в роботі митців.● Тренінг-семінар №6 «Аспекти звуковий динаміки барабанного кола». Поняття звукової динаміки. Принципи управління звуковою динамікою.Поняття темпу і способи управління. Диригування барабанним колом, використовуючи звукову динаміку і темп.● Тренінг-семінар №7 «Групова динаміка барабанного кола. Принципи ненасильницького спілкування». Поняття групової динаміки. 4 аспекти групової динаміки. Особистість ведучого як інструмент для усвідомлення і розуміння групових процесів.Методи і прийоми управління груповою динамікою.Важкі випадки, учасники. Методи вирішення конфліктів.● Тренінг-семінар №8 «Голосові практики і боді перкашн. Базові навички медіації»Голосовий коло. Поняття методу. Створення звукового простору. Правильне звучання. Багатоголосся. Боді Перкашн. Поняття методу. Основні прийоми і техніки. Виступ учасників.● Тренінг-семінар №9 «Джем імпровізація»Джем сейшн. Поняття методу. Основні принципи створення і участі.Інструментальні та голосові партії. Методи інструментального діалогу. Техніки музичної імпровізації. Груповий виступ.● Тренінг-семінар №10 «Презентація індивідуальних проектів учасників»Презентація готових планів проектів. Зворотній зв'язок з тренінгів і програмою в цілому.
Обсяг (тривалість навчання): 160 годин/ 5,3 кредиту Європейської кредитної трансферно - накопичувальної системи (ЄКТС).
Форма реалізації: очна. 
Цільова аудиторія: педагоги, практичні психологи, соціальні педагоги закладів освіти різних типів і форм власності. 
Формат навчання: тренінг, семінар, практична діяльність.
Програмні результати:Знання і розуміння основних технік барабанної фасилітації, які можуть використовуватися для трансформації конфліктів; типології конфліктів; стилів поведінки в конфліктних ситуаціях; інструментів трансформації конфліктів.Розвинені вміння та навички організовувати освітню діяльність на компетентнісних засадах (прогнозування, проектування, оцінювання тощо); трансформувати конфлікти за допомогою технік барабанної фасилітації; проєктувати власну програму професійно-особистісного зростання; запуску особистих проектів, спрямованих на зниження конфліктних взаємодій в референтних групах.Диспозиції (цінності, ставлення) цінність життя, особистості, миру: людяність; усвідомленість; рефлексія власної професійної практики; готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток; здатність діяти ненасильницьким шляхом; творчість; єдність.

Перелік компетентностей, що вдосконалюються/набуваються: ● Соціально-громадянська компетентність● Особистісна компетентність● Навчальна компетентність● Професійно-педагогічна● Загальнокультурна компетентність● Мовно-комунікативна компетентність● Психологічно-фасилітативна компетентність● Підприємницька компетентність● Інформаційно-цифрова компетентність
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації.  Сертифікат про підвищення кваліфікації на 160 годин/ 5,3 кредиту ЄКТС, який внесений до реєстру і можна перевірити його автентичність за посиланням.

* Програму укладено згідно з п.2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п.10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року №800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року №1133) і Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи в умовах інклюзивного навчання у закладах освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 18.10.2019 р. №1310).