ГО "Сила майбутнього" Гендерна політика

Вступ:

Громадська організація "Сила майбутнього" прагне просувати гендерну рівність та забезпечувати усім особам, незалежно від статі, рівний доступ до можливостей, ресурсів та процесів прийняття рішень. Ця гендерна політика окреслює наше зобов'язання сприяти створенню інклюзивного та сприятливого середовища, яке визнає та поважає різноманітність гендерних ідентичностей та форм самовираження.

Цілі:

1. Сприяння гендерній рівності: ГО "Сила майбутнього" присвятила себе просуванню гендерної рівності в усіх аспектах своєї роботи. Це включає, але не обмежується програмуванням, практикою найму на роботу та процесами прийняття рішень.
2. Запобігання дискримінації за ознакою статі: ГО "Сила майбутнього" прагне запобігати та протидіяти дискримінації за ознакою статі у будь-якій формі, включаючи, але не обмежуючись цим, прийом на роботу, просування по службі та реалізацію проектів.
3. Забезпечення інклюзивності: ГО "Сила майбутнього" визнає спектр гендерних ідентичностей та форм самовираження і прагне створити інклюзивне середовище, яке поважає та цінує різноманітність усіх людей.
4. Розбудова потенціалу: ГО "Сила майбутнього" інвестуватиме в навчання та ініціативи з розбудови потенціалу, щоб забезпечити співробітників знаннями та навичками, необхідними для розуміння та вирішення гендерних питань.

Керівні принципи:

1. Недискримінація: ГО "Сила майбутнього" забороняє дискримінацію за ознакою статі, включаючи, але не обмежуючись цим, прийом на роботу, просування по службі та участь у проектах.
2. Рівні можливості: ГО "Сила майбутнього" гарантує, що всі особи мають рівні можливості зробити свій внесок у наші програми та діяльність та отримати вигоду від них.
3. Інклюзивність: ГО "Сила майбутнього" цінує та поважає різноманітність гендерних ідентичностей та форм самовираження і активно працює над створенням інклюзивного середовища для всіх.
4. Розширення прав і можливостей: ГО "Сила майбутнього" прагне розширювати можливості людей усіх статей, визнаючи їхні унікальні сильні сторони та внесок.

Реалізація:

1. Навчання та підвищення обізнаності: ГО "Сила майбутнього" буде намагатися шукати тренінги для співробітників з питань гендерної рівності, чутливості та інклюзивності.
2. Механізми звітування: ГО "Сила майбутнього" створить механізми конфіденційного інформування про будь-які випадки дискримінації або домагань за ознакою статі, забезпечуючи швидкий та справедливий процес їх вирішення.

Огляд та перегляд:

Ця Гендерна політика буде регулярно переглядатися для забезпечення її ефективності та актуальності. ГО "Сила майбутнього" зобов'язується переглядати політику за необхідності для вирішення нових питань та викликів, пов'язаних з гендерною рівністю.

Затвердження:

Ця Гендерна політика була розглянута та затверджена керівництвом ГО "Сила майбутнього" 22 листопада 2020 року. Вона буде доведена до відома всіх співробітників, партнерів та зацікавлених сторін, а її принципи будуть інтегровані в усі аспекти роботи ГО "Сила майбутнього".
ГО "Сила майбутнього" прагне створити гендерно-чутливу організацію, яка робить свій внесок у розбудову більш справедливого і рівноправного суспільства.