пРограма курсу

Найменування: Навчальний курс «Митці згоди. Творчі методи трансформації конфліктів.»
Напрям: розвиток професійних компетенцій.
Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації.
Форма підвищення кваліфікації: очна/дистанційна/змішана (платформа ZOOM).
Розробник: творчий колектив проєкту «Митці згоди».
Спікер: Роман Кандибур, засновник проєкту, психолог.
Мета: підвищити практичний рівень учасників у використанні творчих методів для трансформації конфліктів, сприяти створенню та розвитку їхніх власних проєктів для профілактики та зменшення конфліктів у освітньому середовищі. Зокрема, удосконалити базові компетентності педагогічних працівників у ненасильницькій комунікації, мирному вихованні та педагогіці партнерства. Також, підготувати педагогів до організації освітньої роботи з учнями для формування навичок мирної взаємодії та конструктивного вирішення конфліктів. Сприяти особистісному та професійному розвитку педагогічних працівників через актуалізацію їхнього життєвого досвіду, мотивацію до постійного професійного вдосконалення та розвиток навичок фасилітації для роботи з різними групами.
Зміст: програма складається з 8 модулів:● Хто такий Митець Згоди. Місія та цінності. Базові знання.● Шлях Митця Згоди. Створення та розвиток мирної спільноти у власному колективі. Групова динаміка.● Інструменти для створення мирної атмосфери в освітянському колективі.● Розвиток СЕП-компетенцій та інтегруючі техніки в педагогічному колективі.● Основи миробудування творчими методами. Level Up Митця Згоди.● Підведення проміжних підсумків. Оновлене планування проектних активностей.● Презентація і захист проектів Митців Згоди.● Підведення підсумків. Минуле-теперішнє і майбутнє Митця Згоди.
 Обсяг (тривалість) навчання: 105 години/ 3,5 кредиту «Європейської кредитної трансферно - накопичувальної системи (ЄКТС).
Програмні результати: Розвинуті соціально-емоційно-партнерські компетентності учасників навчання задля трансформації освітнього середовища на більш мирне та підтримуюче. Розвинута резильєнтність за рахунок володіння техніками посилення стійкості та відновлення психо-емоційних ресурсів учасників. 
Цільова аудиторія: керівники закладів освіти, педагогічні працівники, вихователі, практичні психологи, класні керівники, педагоги-організатори, соціальні педагоги.
Формат навчання: тренінг, лекція, практичне завдання, відпрацювання навичок, робота в парах, в малих групах.
Перелік професійних компетентностей вчителя, що вдосконалюватимуться/набуватимуться: ●Г ромадянська компетентність● Соціальна компетентність● Цифрова компетентність● Особиста та навчальна компетентність● Лідерська компетентність● Підприємницька компетентність● Культурна обізнаність та самовираження● Мовна компетентність● Етична компетентністьДокумент, що видається за результатами підвищення кваліфікації.Сертифікат про підвищення кваліфікації на 105 години / 3,5 кредиту ЄКТС, який внесений до реєстру і можна перевірити його автентичність за посиланням.

*Програму укладено згідно з п.2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п.10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року №800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року №1133) і Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи в умовах інклюзивного навчання у закладах освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 18.10.2019 р. №1310).