«Митці згоди. Плейбек-театр»

Найменування програми: «Митці згоди. Плейбек-театр» *.
Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації.
Автор програми/розробник: Роман Кандибур – тренер проєкту «Митці згоди» від ГО «Сила Майбутнього».
Мета: ● Навчити учасників методу плейбек - театру.● Навчити учасників технологіям поведінки в конфлікті, педагогіці миру і ненасильницьким методам вирішення конфліктів.● Актуалізувати цінності діалогу, примирення і спільності.● Допомогти учасникам у підготовці індивідуальних проєктів.● Створити спільноту «Митці Згоди». Напрямок: Розвиток професійних компетенцій.
Зміст:1. «Хто такий Митець Згоди. Місія та цінності»Знайомство учасників один з одним, програмою тренінгу, теорією “Чотирьох крил” та знань про миробудування. Вивчення малих форм плейбек-театру2. «Шлях Митця Згоди. Як митець згоди створює мир. Основи миробудування творчими методами»Вивчення технік плейбек-театру та їх використання в шкільному середовищі 3. «Створення та розвиток мирної спільноти. Митець Згоди як ведучий групи»Групова динаміка. Ведення групи мирним шляхом. Розвиток необхідних навичок, обмін досвідом зі своєї практики, вивчення великих форм плейбек-театру. 4. Створення власного проєкту побудови мируПідготовка учасників для створення та проведення власних проєктів: ознайомлення з основами проєктної діяльності, використання командоутворюючих інструментів, креативного мислення та ігрового простору.5. «Інструментарій Митця Згоди»Підготовка учасників для створення та проведення власних проєктів: учасники аналізують свої проекти, вчаться використовувати командоутворюючі інструменти, креативне мислення та ігровий простір.6. «Робота з травматичними почуттями в плейбек-театрі»Робота з сильними почуттями, які можуть бути травматичними. Робота з кейсами учасників: як за допомоги плейбек театру ми можемо пережити травматичний досвід та ревіталізувати спільноту. 7. «Кондактінг в плейбек-театрі. Навички кондактора в миротворчому процесі»Роль та функції кондактора (ведучого) в плейбек-театрі. Практичне відпрацювання необхідних навичок. Зв'язок між навичками кондактора та миротворця. 8. «Інтеграція досвіду та майбутні плани»Підведення підсумків всього курсу. Асиміляція досвіду учасників. Побудова майбутніх планів. Знайомство з новим діагностичним інструментом “4 крил”. 
Обсяг (тривалість навчання): 128 годин/ 4,3 кредиту Європейської кредитної трансферно - накопичувальної системи (ЄКТС).
Форма реалізації: очна. 
Цільова аудиторія:Педагоги, класні керівники початкових і старших класів, практичні психологи, соціальні педагоги, корекційні педагоги закладів освіти різних типів і форм власності.
Формат навчання: тренінг, семінар, практичне завдання, плейбек-театр.
Програмні результати:● Підвищення кваліфікації фахівців з даної тематики.● Розуміння основних творчих методів для трансформації конфліктів; типології конфліктів; стилів поведінки в конфліктних ситуаціях; інструментів трансформації конфліктів; психологічних особливостей розвитку дітей, основи емоційної компетентності.● Здатність організовувати освітню діяльність на компетентнісних засадах (прогнозування, проектування, оцінювання тощо); трансформувати конфлікти за допомогою творчих методів; здатність діяти ненасильницьким шляхом; проектувати власну програму професійно-особистісного зростання; вміння фасилітатора групи.● Активізація бажання до професійного і особистого зростання, готовності до змін; гнучкості у поведінці з іншими людьми, людяності і розвитку емпатійності.● Усвідомленість цінності життя, особистості, миру; творчості і єдності спільноти; рефлексія власної професійної практики.● Узагальнення та систематизація набутих теоретичних та практичних знань під час курсу.
Перелік компетентностей, що вдосконалюються/набуваються: ● Психологічна компетентність● Емоційно-етична компетентність● Компетентність педагогічного партнерства● Інклюзивна компетентність● Здоров’язбережувальна компетентність● Інноваційна компетентність● Здатність до навчання впродовж життя   
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації.   Сертифікат про підвищення кваліфікації на 128 годин/ 4, 3 кредиту ЕКТС, який внесений до реєстру і можна перевірити його автентичність за посиланням.

* Програму укладено згідно з п.2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п.10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року №800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року №1133) і Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи в умовах інклюзивного навчання у закладах освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 18.10.2019 р. №1310).