«Митці згоди. Арт Техніки»

Найменування програми: «Митці згоди. Арт Техніки» *.
Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у регулярних тренінгових заняттях).
Розробник: творча група тренерів ГО «Сила Майбутнього».
Спікер: Оксана Дон, практичний психолог, артпрактик, член Української спілки психотерапевтів, тренерка проєкту «Митці Згоди».
Мета: розвиток навичок комунікації, сприяння творчому мисленню та покращенню взаєморозуміння між учасниками освітнього процесу. Практичне оволодіння інструментами для вирішенню конфліктів шляхом використання арттехнік.  
Напрямок: Розвиток професійних компетенцій.
Зміст:1. Хто такий Митець Згоди. Місія та цінності.Семінар-тренінг присвячений знайомству учасників між собою, теорією “Чотирьох крил” та знань про миробудування. Вивчення базових арттехнік. 2. Шлях Митця Згоди. Як Митець згоди створює мир. Основи миробудування творчими методами.Семінар-тренінг присвячений стратегіям поведінки в конфліктах, динаміці розвитку конфлікту та вивченню основних понять про особисті кордони людини.   3. Створення та розвиток мирної спільноти. Митець Згоди - ведучий групи.Семінар-тренінг присвячений теорії Р.М. Белбіна та розкриття чотирьох рівнів історії.  4. Створення власного проєкту побудови миру.Семінар -тренінг розкриває особливості створення власного проєкту та позитивні аспекти планування. 5. SWOT аналіз проєкту.Семінар-тренінг присвячений підготовці учасників до створення та проведення власних проєктів.6. Проєкт Митця Згоди.Презентація власних проєктів.7. Сила тренера.Підвищення самоцінності учасників8. Інтеграція досвіду та майбутні плани.Підведення підсумків всього курсу. Побудова майбутніх планів.
Обсяг (тривалість навчання): 128 годин/ 4,3 кредиту Європейської кредитної трансферно - накопичувальної системи (ЄКТС).Форма реалізації: очна. 
Цільова аудиторіяПедагоги, класні керівники початкових і старших класів, практичні психологи, соціальні педагоги, корекційні педагоги закладів освіти різних типів і форм власності.
Формат навчання: тренінг, семінар, практичне завдання, робота в парах/групі.
Програмні результати:● Підвищення кваліфікації фахівців з даної тематики.● Розуміння основних творчих методів для трансформації конфліктів; типології конфліктів; стилів поведінки в конфліктних ситуаціях; інструментів трансформації конфліктів; психологічних особливостей розвитку дітей, основи емоційної компетентності.● Здатність організовувати освітню діяльність на компетентнісних засадах (прогнозування, проектування, оцінювання тощо); трансформувати конфлікти за допомогою творчих методів; здатність діяти ненасильницьким шляхом; проєктувати власну програму професійно-особистісного зростання; вміння фасилітатора групи.● Активізація бажання до професійного і особистого зростання, готовності до змін; гнучкості у поведінці з іншими людьми, людяності і розвитку емпатійності.● Усвідомленість цінності життя, особистості, миру; творчості і єдності спільноти; рефлексія власної професійної практики.● Узагальнення та систематизація набутих теоретичних та практичних знань під час курсу.
Перелік компетентностей, що вдосконалюються/набуваються: ● Психологічна компетентність● Емоційно-етична компетентність● Компетентність педагогічного партнерства● Інклюзивна компетентність● Здоров’язбережувальна компетентність● Інноваційна компетентність● Здатність до навчання впродовж життя   
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації. Сертифікат про підвищення кваліфікації на 128 годин/ 4, 3 кредиту ЕКТС, який внесений до реєстру і можна перевірити його автентичність за посиланням.

* Програму укладено згідно з п.2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п.10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року №800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року №1133) і Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи в умовах інклюзивного навчання у закладах освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 18.10.2019 р. №1310).