ПРОГРАМА підвищення кваліфікаціїпедагогічних працівників «Митці згоди»

Програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників розроблено відповідно до сучасної державної політики, Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти в Україні*

Найменування: «Навчальний курс «Митці Згоди».
Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації.
Автор програми/розробник: Роман Кандибур - тренер проєкту «Митці згоди» від  ГО «Сила майбутнього».
Мета: Розвиток соціально-емоційно-партнерських компетенцій освітян задля трансформації шкільного середовища на більш мирне та підтримуюче. Підсилення стійкості та відновлення психо-емоційних ресурсів учасників.
Напрям: розвиток професійних компетенцій.
Структура програми: ● 10 дводенних очних тренінгів.● 10 супервізій – онлайн зустрічі, де розбираються кейси учасників та відбувається обмін досвідом.● 2 години на тиждень – індивідуальні проєкти учасників (учасники реалізують власні проєкти, ведуть підтримуючи групи в освітніх закладах).● Робота в парах – підтримуючи зустрічі учасників в парах.Зміст програми. Тренінг 1. Хто такий Митець Згоди. Місія та цінності. Базові знання. Початок власного проєкту. Розвиток СЕП компетенцій вчителя для створення початкової довіри в групі.Тренінг 2. Розвиток власної рольової моделі Митець Згоди - цінності, місія, дії. Кризове реагування на основі ролі Митець Згоди. Тренінг 3. Розширений інструментарій Митця Згоди. Як створювати нові техніки та адаптувати нові на основі теорії Чотирьох Крил. Тренінг 4. Педагогіка миру та конфліктологія. Митець згоди як агент творчої трансформації конфліктів. Тренінг 5. Поглиблений розвиток навичок ведення груп та колективів. Групова фасилітація та техніки трансформації конфліктів в колективі. Баланс самовизначення та колективної відповідальності. Тренінг 6. Проектна діяльність для Митця Згоди. Як створювати та реалізовувати проекти у малих групах. Тренінг 7. Розширення інструментарія Митця Згоди. Робота з метафорою.Тренінг 8. Митець згоди - амбасадор позитивної суспільної трансформації. Як діяльність проекту впливає на зовнішні спільноти. 
Обсяг (тривалість) навчання: 280 годин/ 9 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС).
Форми реалізації: очна/дистанційна/змішана (платформа ZOOM).
Цільова аудиторія: керівники закладів освіти, педагогічні працівники, вихователі, практичні психологи, класні керівники, педагоги-організатори, соціальні педагоги.
Формат навчання: тренінг, лекція, практичне завдання, відпрацювання навичок, робота в парах/групі, сторітелінг, супервізія.
Перелік професійних компетентностей вчителя, що вдосконалюються в програмі проєкту “Митці Згоди”: ● Психологічна компетентність● Емоційно-етична компетентність● Компетентність педагогічного партнерства● Здоров'язбережувальна компетентність● Організаційна компетентність● Інноваційна компетентність
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації.Сертифікат про підвищення кваліфікації на 280 годин/ 9 кредитів ЄКТС, який внесений до реєстру і можна перевірити його автентичність за посиланням.

*Програму укладено згідно з п.2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п.10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року №800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року №1133) і Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи в умовах інклюзивного навчання у закладах освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 18.10.2019 р. №1310).